Bugün 13.11.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz
Önceki Haber
Sonraki Haber
Dünyada Zulmedip Ahirette Merhamet Bekleyenler
22.12.2011
Fuat Türker
Fuat Türker

Zulüm, Kur’an’da sık kullanılan bir kelimedir. Zulüm adaletin karşıtıdır; eziyet etmektir, haksızlık
yapmak, haktan ve adaletten sapmak, sınırları aşmaktır.

İnsanlara haksızlık, eziyet ve işkence yapmak, haksız yere cana kıymak, hırsızlık yapmak,
Allah’ın sınırlarını aşarak insanların hakkına tecavüz etmek, müminleri yaşadıkları yerden sürüp
çıkarmak, tüm bu eylemler Kur’an’da verilen zulüm örnekleridir.

Zulmedenler, içinde bulundukları refahın peşine düşen, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi istek
ve tutkularına uyan suçlu-günahkarlardır.

Adaletle hükmeden Allah, sonsuz adaletiyle bütün insanlara uyarıcı gönderir ve dünyada öğüt
alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar süre verir. Ancak yaşadıklarından ders çıkarmayan, öğüt
almayan dolayısıyla da kendisini düzeltmeye kalkmayan kişi için, pişmanlıkla ne kadar yalvarsa
da ahirette hiçbir yardımcısı yoktur.

Kuşkusuz Allah, zulmedenler üzerinde de adaletini tecelli ettirir. İnkârcıların tüm nankörlükleri,
isyankârlıklar ve işledikleri zulümler, Allah huzurunda hesap anında kendilerine geri döner. İşte o
gün, “…zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne (Allah’tan) hoşnutluk dilekleri kabul
edilecektir.” (Rum Suresi, 57)

Yugoslavya eski diktatörü Tito’nun son günlerinde söylediği bazı sözler zulmedenlerin yaşadığı
ruh halini oldukça iyi yansıtır: “Ben ölüyorum artık… Ölümün ne derece korkunç bir şey olduğunu
size anlatamam… Toprağa karışmak ve dönmemek üzere gidiş… Ben öldükten sonra toprak
olacaksam, diriliş, ceza ve mükâfat yoksa benim yaptığım mücadelenin değeri nedir?”

Yoldaşlarımın kalplerine gömülecekmişim veya unutulmayacakmışım yahut alkışlanacakmışım,
neye yarar? Ben mahvolduktan sonra beni alkışlayanların takdir sesleri, kabirde vücudumu
parçalayan yılan ve çıyanları insafa getirir mi? Söyleyin bu gidiş nereye? Bunun izahını Marks,
Engels, Lenin yapamıyor. İtiraf etmek zorundayım: Ben Allah’a, Peygambere ve ahirete
inanıyorum artık. Dinsizlik bir çare değil. Düşünün şu kâinatın bir yaratıcısı, şu muhteşem
sistemin bir kanun koyucusu olmalıdır… Bence ölüm de son olmamalıdır… Mazlumca gidenlerle
zalimce ölenlerin bir hesaplaşma yeri olmalıdır. Haklarını almadan cezalarını görmeden gidiyorlar.
Böyle keşmekeş olamaz. Ben bunu vicdanen hissediyorum. Öyle ki, milyonlarca suçsuz insana
yaptığımız eza ve zulümler şu anda boğazıma düğümlenmiş bir vaziyette… Onların “ah”larına
kulak verecek bir merci olmalı…Yoksa insan teselliyi nereden bulacak? Bunların bir açıklaması
olmalı…”

Tito’dan aktarılmış olan bu cümleler, zalimlerin ölüm anında hissettiklerini açıkça ortaya koyar.
Tıpkı Firavun gibi. O da Kızıldeniz’in sularına gömülürken, “İsrailoğulları’nın kendisine inandığı
(İlah’tan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım.” (Yunus Suresi, 90)
demiştir.

Allah sonsuz bağışlayıcıdır ve tevbeleri kabul edendir; ancak tevbe ölüm anında edilirse kabul
edilir mi? Kur’an’ın, “tevbe; ne, kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatınca: “Ben şimdi

gerçekten tevbe ettim” diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil… (Nisa Suresi, 18 ) ayetinden
açıkça anlaşılır ki; hayır!.. Allah, hatasından dolayı hemen pişman olan, samimi bir şekilde
bağışlanma dileyen, tevbe eden ve o günaha tekrar dönmemekte kararlı olan insanı bağışlar:

“Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) düzeltirse, şüphesiz Allah onun
tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Maide Suresi, 39)

Allah’ın Gaffar (merhametlilerin en merhametlisi), Halim, (kullarına karşı çok yumuşak olan) ve
Tevvab (bağışlayan ve esirgeyen, tevbeleri kabul edip günahları iyiliklere çeviren) isimleri, ne
denli büyük günah işlemiş de olsa pişmanlık duyan ve samimi tevbe edip Rabb’ine yönelen kulları
üzerinde tecelli eder.

Ancak dünyada yapılan hataların, işlenen günahların ölüm anında olduğu gibi öldükten sonra da
-Allah’ın dilemesi dışında-bağışlanması mümkün değildir. Zamanı belli olmasa da her insan bir
gün mutlaka ölecek ve dünyada yapıp ettiklerinden Rabb’i huzurunda sorgulanacaktır. Bu yüzden
insan, yaşamını dikkatle gözden geçirmelidir.

Dünyadaki ömrü süresince insan, Allah’tan ve yaratılış amacından uzak, kayıtsız ve şuursuzca
yaşayarak kendisine de zulmeder. Kendisine ya da çevresine karşı zulüm içerisinde
yaşayan kişilerin, ahirette merhamet beklentisi içinde olmalarının yanılgı olduğu ise açıktır. O
zulmetmekte olanlara,”Sürekli azabı tadın” denilecek. Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi
cezalandırılacaktınız?” (Yunus Suresi, 52)

Allah kullarını, yaşadıkları sürece çok çeşitli yollarla cehennem azabına karşı uyarır. Kur’an’da
tüm detaylarıyla tarif ettiği azaptan insanları sakındırır. Her insanın cehennem ve bitmeyen azabı
konusunda bilgisi vardır. Dünyadayken yapılan uyarıları, verilen öğütleri göz ardı eden kişiler,
onun içinde pişmanlıkla şöyle seslenirler:

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: “Rabbimiz, bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde
bulunalım.” Size orda (dünyada), öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik
mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur. (Fatır
Suresi, 37)

Zalimler kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerler; yaptıkları da üstlerine çöküvermiştir. Cennet
gibi cehennem de Allah’ın sonsuz adaleti gereğidir. Şu kesin bir gerçektir ki, zalimler o gün
merhametle değil, kendi yapıp ettiklerinin acı sonucuyla karşılaşacaklardır.

“Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu ‘hor ve aşağılık’ kılmışsındır;
zulmedenlerin yardımcıları yoktur.” (Ali İmran Suresi, 192)

YORUMLAR


Captcha image
Avatar
Theresahon - 28.02.2018 16:29:42
Avatar
Jamespap - 28.02.2018 16:38:04
how can a 16 year old get viagra viagra without prescription how to get viagra from the doctor viagra without a prescription buy viagra online los angeles buy viagra viagra de 25mg faz efeito viagra pills buying viagra at boots
Avatar
DanielHef - 01.03.2018 18:01:14
where to buy cialis no prescription buy cialis online order-cialis.com cialis online cheap cialis here generic cialis cheap cialis india cialis generic cheap genuine cialis
Avatar
Alicekit - 01.03.2018 23:59:52
online casinos for us players new usa online casinos 2017 free real money casino no deposit new usa online casinos 2017
Avatar
BrucePhody - 02.03.2018 07:30:16
buy levitra and cialis levitra online canadian pharmacy buy levitra in london levitra pills www.cheap levitra.com
Avatar
Barrybaisp - 02.03.2018 08:02:26
safe place to buy cialis cialis online buy cialis without doctor prescription buy cialis online buy cheap cialis no prescription generic cialis 2018 buy cialis without prescriptions generic cialis tadalafil cialis sale
Avatar
Williamflite - 02.03.2018 16:13:36
levitra buy singapore levitra pills price buy levitra south africa levitra pills price levitra discount prices
Avatar
CharlesraL - 02.03.2018 18:25:31
top rated free online casino games casino online vegas casino games best online casino games free
Avatar
BonnieAdmix - 02.03.2018 20:26:22
biggest no deposit welcome bonus aol games free casino casino games roulette casino games slots free heart of vegas
Önceki Yazılar