Bugün 18.07.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz
Önceki Haber
Sonraki Haber
Hac ve Umre İbadeti İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?
13.06.2015
Ali Bozkurt
Ali Bozkurt

Giriş:
Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının hac kelimesinin terim/ıstılah anlamı içinde yer alması şöyledir:
Hac, terim olarak Kâbe’yi ve çevresindeki kutsal yerleri belli zamanlarda ve belli kurallar çerçevesinde Allah’a yönelip ziyaret ederek, ömürde bir kere yapılması farz olan ibadeti ifa etmektir.  Bu ibadetin, geçmiş günahlarımızın affına vesile olması da ümit edilir.
Bu ibadeti yerine getiren kişinin, geçmiş günahlarının affedilmesi için bir fırsat elde ettiği aşağıda mealleri verilen iki hadis-i şerifte şöyle müjdelenmektedir:
Ebû Hüreyre (r.a.) 'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan bir şey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. " (İbn Mâce, “Menâsik”, 5).
Hz. Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Hac ve umreyi peşi peşine yapınız. Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettiği gibi, fakirliği ve günâhları yok eder. Mebrûr haccın sevabı ancak cennettir" (Tirmizî, “Hac”, 2; Nesâî, “Hac”, 6; İbn Mâce, “Menâsik”, 3)
Hac görevini ifa etmek İslam’ın beş şartından biridir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şu emirler bulunmaktadır:
 “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın...” (2.Bakara–196)
“Hac bilinen aylardadır…..” (2.Bakara–197)
“…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. (Âl-i İmran-97)
Hac İbadetini Yapmak İçin Ne Kadar Zengin Olmak Gerekir? 
Yukarıda da meali verilen, “…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i İmran-97) ayetindeki yoluna gücü yetmek bölümü, binek ve azık olarak tefsir edilmiştir. Bu çerçevede günümüz şartlarında şu sonuca varılabilir: 
Hac ibadetini yapmak için, hicaza gidip gelecek kadar ve kendisi bu yolculukta bulunduğu süre içinde ailesinin geçimine yetecek kadar parası bulunması yeterlidir. Bugün ki şartlarda, borçları hariç, on beş bin lirası bulunan kişi, hacca gidecek kadar zengindir.
Samimi olarak hacca gitmek istediği halde/gitmek için müracaat ettiğ halde, gitme imkanı bulamayan kişi, bu imkanı buluncaya kadar sorumlu değildir.
Hac ve Umre Yolculuğu İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır?
Hac ve umre yolculuğuna çıkacak olanlar, abartıya kaçmadan, yolculuk boyunca ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlık yapmalıdırlar.
Yola çıkmadan, yakın akraba ve dostlar ziyaret edilerek helallik istenmelidir. Kutsal yerlerde, kendileri için, dua isteği olan kişilerin isteklerini unutmamak için, gerekli notların tutulması faydalı olur.
Dönüşte misafirlere hediye edilmesi düşünülen tespih ve seccade gibi eşyaları gitmeden almak faydalı olur; böylece Mekke ve Medine’de hediyelik alma telaşı yaşanmayarak ibadetlere daha çok vakit ayırma imkanı sağlanmış olur.
Yolculuk için valizler hazırlanırken terlik, sandalet ayakkabı, bol miktarda iç çamaşır, sürekli kullanılan ilaçlar ve bir miktar ağrı kesici unutulmamalıdır.
Yola çıkmadan geride kalanların erzak ihtiyaçları hazırlanmalı ve yeteri kadar para bırakılmalıdır.
Hac ve Umre Yolcularından İstenen Gereksiz Şeyler
Hac ve umre yolcularından onları sıkıntıya sokacak ve ibadetin özüyle bağdaşmayan şeyler istenmemelidir. Bunlardan bir kısmı şöyle sıralanabilir:
1.Hac ve umreye gidecek kişiye bir miktar para verilerek, Mekke ve Medine’deki dilencilere verilmesi istenmektedir. İslamiyet’te asıl olan, ihtiyaç sahiplerinin dilenmemesi ve sadaka verecek kişilerin, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onlara yardımda bulunmalarıdır. Ayrıca sadakayı en yakınımızdaki fakire vermemiz daha uygundur. 
2.Hac ve umreye gidecek kişiye, oradan almak üzere kumaş, inci gibi şeyler ısmarlamak şık olmaz. Bu tür istekler, kişinin ibadetlerini aksatmasına yol açar. Ayrıca alınan eşyanın beğenilmemesi ve pahalı alındığının düşünülmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilir.
3.Hac ve umreye gidecek kişiye, çocuğunun göbek bağını veya dişini vererek kutsal mekanlara gömmesini istemek yanlış olur.
4.Hac ve umreye gidecek kişiye seccade, tespih, başörtüsü gibi bir şey vererek, bunu Kâbe’ye sürtüp getirmesini istemek hurafedir. Kişinin, bu tür şeyleri kendisi için de başkası için de yapması doğru olmaz.
Hac ve Umre Yolculuğunda Nelere Dikkat Edilmelidir?
*Hac ve umre yolculuğuna çıkacak kişi gusül abdestini alıp gerekli vücut temizliklerini yapmış olmalı ve yolculuğa abdestli olarak başlamalıdır.
*Kişini yolculuğa başlamadan iki rekat namaz kılarak, yolculuğunun güzel geçmesi ve ibadetlerinin mebrur olması için dua etmesi faydalı olur.
*Binilecek vasıtanın bulunduğu yere zamanında gidilerek orada yapılacak duaya katılmak gerekir.
*Yolculuk sırasında bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle hava alanlarında gereğinden fazla beklenmesi, uykusuz kalınması, yolcuların sabrını zorlayan durumlardır. Unutulmamalıdır ki, hac ve umre için yola çıkıldığı andan itibaren yaşanan bütün yorgunluklar genel anlamda yapılacak ibadetlerin birer parçası olarak, sabrımız ölçüsünde, bizlere sevap kazandıracaktır. Elbette hac ve umre organizasyonunu yapanların hava alanlarında fazla beklenmemesi için gerekli planlamayı yapmaları da onların görevleri arasındadır.
*Yola çıkıldığı andan itibaren kişi seferi (yolcu) sayıldığından, yolculuk sırasında kılınacak  farz namazlar, akşam namazı hariç, ikişer rekat olarak kılınmalıdır. Bu durum, on beş günden az kalınacaksa Mekke ve Medine’de de devam eder; ancak Mescitlerde imama uyularak kılınan namazlar elbette tam kılınır.
Mekke’ye Gitmenin Önemini Bilmek Gerekir
Mikat yerini geçmeden ihrama giren kişi, ne kadar önemli bir yere gitmekte olduğunun bilinci içinde olmalıdır. Hac ve umre yolcusu, müşriklerin ayak basmaları yasak olan, ancak mü’minlerin girebilecekleri bir şehre gitmektedir. Bu konudaki ayet şöyledir:
"Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir." (9.Tevbe-28)
Harem; yasaklanmış, dokunulmaz anlamına gelir. Bu anlamda Kabe, Mescid-i Haram ve Mekke dokunulmazlıkları olan yerlerdir. Onun için, Mekke’ye, Beldetü’l-Haram; Kabe’ye, Beytü’l-Haram; Kabe’yi Çevreleyen mescide ise, Mescidu’l-Haram denir.

Hac ve Umre İbadeti Sırasında Genel Anlamda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1.Hac ve umre yolcusu, çevresine ve diğer insanlara bir müfettiş edasıyla bakmamalı, kendisini ibadetin anlamıyla bütünleştirme gayreti içinde olmalıdır.
2.Her renkten, her ırktan değişik insanlarla ilk olarak karşılaşan kişi, gördüğü herkese Allah’ın bir eseri olarak bakmalıdır. 
3.Hac ve umre için mukaddes topraklara gelerek Allah’ın misafiri rütbesine ulaşan herkesin, sevgi ve saygıya layık olduğu bilinmelidir.
4.Kimse, kutsal mekânları, bulundukları yerlere ve bulundukları yerin halkına layık görmemek gibi hatalara düşülmemelidir; her Müslüman, büyük İslam ümmetinin bir ferdi olduğunun bilinci içinde olmalıdır.
5.Sağlığını bozacak derecede uzun süre ibadet etmek, hem nefsin hakkını gasp etmek anlamına gelir, hem de hastalanma halinde zaruri ibadetlerin yapılamaması sonucunu doğurabilir. Bu nedenle her gün yeteri kadar istirahat edilmelidir.
6.Haccın meşakkat olduğu ve bu meşakkat sayesinde çok sevaba nail olunacağı unutulmayarak yorgunluktan ve diğer insanlardan şikayetçi olunmamalıdır.
7.Her tavaftan sonra iki namaz kılmak gerekmekle birlikte sa’y bittikten sonra kılınacak bir namaz olmadığını bilmek gerekir.
8.Tespih, seccade, başörtüsü gibi şeyleri Kâbe’nin duvarına ve diğer kutsal yerlere sürerek o eşyalara bir üstünlük/kutsallık kazandırmak istemenin hurafe olduğu bilinmelidir.
9.Arafattaki Cebel- Rahme’nin üstünde bulunan taşa ve diğer bazı yerlere dilek yazmanın hurafe ve dolayısıyla günah olduğu unutulmamalıdır.
10.Kâbe dışındaki yerlere yüz çevirerek dua etmek yanlıştır.
11.Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kabri ziyaret edildiğinde salavat okunur; Resulullah’tan dilekte bulunulmaz, Allah’ın, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i mahşerde bize şefaatçi kılması istenir. 
12.Hac ve umre yolcusu, tutum ve davranışlarıyla diğer insanların işlerini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalıdır. 
13.Tavaf ve Sa’y gibi ibadetler yapılırken fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak yanlıştır; bu tür işler ibadet halinde değilken yapılmalıdır.
14.Her gün boy abdesti alınarak ter kokusuyla başkalarının rahatsız edilmesin önüne geçilmelidir.
15.Hac veya umre münasebetiyle sakal bırakmak çok yerinde olmakla birlikte, geçici bir süre için sakal bırakılmamalıdır; çünkü sakalı bırakmak sünnet, kesmek haramdır.
16.Hac ve Umre yolculuğu sırasında sevap ümidi taşımadan Araplar gibi giynmek mümkündür, ancak bu tecih ile bir sevap beklentisi içnde bulunmak yanlıştır.
17.Mescid-i Nebi ve Mescid-i Haram’a girerken, Günlük giyilen terlik ve ayakkabılar, çıplak olarak elde değil,çantada veya poşette taşınmalıdır.
18.Kullanılan peçete vb. şeyler yere atılmamalı ve asla boşluğa tükürülmemelidir.
Hac ve Umre Yolculuğunda Otel, Yemekhane ve Servis Araçlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Daha önce birbirlerini tanımayan insanların, birlikte yolculuk yapıp otel, yemekhane ve servis araçlarında aynı mekanları paylaşmaları sırasında bir takım olumsuzlukların yaşanmaması için, kul hakkına riayet açısından, son drece dikkatli olmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki, yapılacak hac ve umrenin makbul/mebrur olması için bir takım kurallara uymak gerekir: 
*Yemek, asansör ve servis kuyruğunda herkes sırasını beklemeye özen göstermelidir.
*Yemek yerken, yemekten öce ve sonra elleri ve ağzı yıkarken dikkatli olunmalı, başkalarının midelerini bulandıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.
*Oluşacak ter kokularıyla başkalarını rahatsız etmemek için sık sık banyo yapılmalıdır.
*Yemekhanede herkes ekmek tepsisinin üstüne yiyebileceği kadar ekmek ve yemek koyarak israftan kaçınılmalıdır. 
*Otel odalarına zaruri durumlar dışında yemek götürülmemelidir.
*Yemekhanelerde dört saat süren her öğünde sadece bir kere yemek yenmelidir. 

YORUMLAR


Captcha image
Avatar
Jamespap - 28.02.2018 15:52:35
brazil viagra generic viagra without a prescription buy cialis viagra online viagra without a doctor's prescription viagra thailand buy buy viagra pills that are like viagra online viagra usa viagra sales
Avatar
etaletmxox - 01.03.2018 17:07:41
cialis 10mg cheap cialis pills average price of cialis buy generic cialis online cialis pills http://cialisyugs.us
Avatar
ptaletkmej - 01.03.2018 18:02:18
whats a viagra buy viagra viagra chino viagra coupon cheap viagra online http://istanbulexpressonline.com
Avatar
Alicekit - 01.03.2018 19:22:20
online casino slots aol games free casino casinos online slot game
Avatar
dtaletwuwg - 02.03.2018 00:37:07
best price for cialis 20mg order cialis best dose of cialis generic cialis buy cialis http://rabbitinahat.com
Avatar
Williamflite - 02.03.2018 00:59:50
buy levitra in germany levitra soft tabs buy cialis levitra and viagra levitra générique sites sûrs levitra pills for sale
Avatar
DanielHef - 02.03.2018 01:39:02
buy cialis no prescription in uk buy cialis online buy cialis melbourne cialis online cialis buy online canada buy generic cialis online buy viagra and cialis online generic cialis where to get cialis cheap
Avatar
Theresahon - 02.03.2018 04:25:13
celebrex generic buy flagyl online flagyl finasteride voltaren tablets voltaren finasteride 5mg
Avatar
RobertPaize - 02.03.2018 04:37:28
cheap cialis generic canada buy cialis online pharmacy has cheapest cialis buy cialis where is the best place to buy generic cialis generic cialis order cialis pills generic cialis tadalafil cialis mail order in canada
Avatar
jtaletdpin - 02.03.2018 05:45:36
canadian viagra 100mg viagra pills closest thing to viagra over the counter viagra 100mg viagra pill http://viagraigow.us
Avatar
wtaletitaw - 02.03.2018 07:13:00
generic viagra in usa buy generic viagra does revatio work like viagra order viagra viagra online http://janxie.com
Avatar
DanielHef - 02.03.2018 07:16:59
cialis pills price cialis online discount cialis pills buy cialis online order cialis online with mastercard buy generic cialis online cialis online discount generic cialis discount on cialis
Avatar
Barrybaisp - 02.03.2018 07:20:18
buy viagra cialis levitra cialis online cialis pills look like cialis buy discount cialis generic cialis order cialis online australia cialis generic cialis usa buy
Avatar
Liyaassek - 02.03.2018 08:52:03
cialis generika testen|look here cialis discount|socialismo cientfico|cialis wirkungsweise|cialis 100mg for sale in|cialis sales brisbane|tarif cialis en france|uso cialis generic|buycialis|achat cialis avec paypal|canad precio bajo cialis|cialis farmacia acquist|cialis daily uk users group|only now cialis alternatives|precio propecia cialis levitra|acheter cialis au luxembourg|prix de cialis en inde|only now prices online cialis|i use it us cialis pharmacy|wow look it cialis for women|donde comprar cialis 20 mg|cost of generic 5mg cialis|cialis jus|generic cialis online 5 mg|cialis high and blood|cialis es un vasodilatador|cialis daily|generic cialis order online|cialis pills spain|20 mg cialis dosage|cialis 20mg prices|effets secondaire cialis 20|does cialis 10mg does it work|5mg cialis tablets|cialis en mujeres|cialis on no prescription|brand cialis echeck|purchase cialis online no|we recommend buy daily cialis|il cialis opinioni|reasonably priced cialis|cialis lilly preisvergleich|just try order cialis cialis|cialis tablets on line to buy|cialis compr|cialis united health care|cialis prescription uk|brst precios cialis baratos|prix du cialis 20 en pharmacie|gute cialis generika|20 mg cialis side effects|cialis soft generic airmail|cialis i alkohol|cialis buen precio|cialis naturale in farmacia|only here cialis pills|cheap uk cialis|commander cialis achat|cialis barato en el nw uk|cialis caja fuerte barata|cialis generique vidal|generic cialis soft vs|buy cialis cheap by phone|we use it cialis india|take cialis before going out|cialis generique dangereux|cialis erboristeri|caverta cialis cheap|cheap cialis boots tesco|cialis canada pharmacys|cialis generique 20mg rx|cuanto cuesta el cialis|buying cialis in bangkok|cialis generic europe cheap|buy cialis kuching pharmacy|cialis street value|brand cialis from uk|cialis 5 mg foru|cialis ok to take with telynol|price cialis 20 mg|cialis 5 mg vademecu|cialis vs tadalafil cost|generic pills like cialis|buy cialis overnight|wow cialis fast|where to buy cheap 5mg cialis|no prescription cialis generic|cialis long term usage|cialis 10 mg lilly|cialis kaufen aus kanada|generic levitra and cialis|generic 5mg cialis 5mg|buy cialis daily use|price cialis 5mg daily|beda cialis 20mg dengan 80mg|best cialis brand|potenzmittel cialis foru|my wife to cialis by mistake|cialis in frankreich kaufen|cialis soft uk pharmacy|generic cipla cialis|cialis addiction|cialis advertising campaign|muestras libres de cialis|will cialis 5mg|cialis cost in israe|le cialis viagr|cialis online info|venta cialis en espan|buy generic cialis europe|cialis online stores|generic cialis canadian|achat cialis pharmacie en lign|cialis mal di schiena dovut|lowest price on cialis 20 mg|rui cialis dosage|online cialis generico eu|cialis sales 2008|generic cialis samples|canada online super cialis|cialis son generiqu|mejor cialis espana|cialis 5 to buy europe|cialis 5 mlg|try it cialis one a day|cialis logo|cialis no rx|cialis yocora|cialis generisches kanada|brand cialis online shop|cialis marque|acheter cialis mg pills|cialis 20mg for sale|ordine di pillola di cialis|cialis soft australia pharmacy|cialis ohne wirkun|cialis20mggenericcheap|cialis acheter in amsterdam|cialis 5 mg acquisto on line|can you only get cialis|cialis for cheap on line|los cialis compran no herbario|cialis generico en leon gto|donde comprar cialis en espa|cialis 20 effets indesirables|buy generic cialis black|try it inexpensive cialis|cialisprofessional online|cialis soft tab 20 vs 40 mg|foro cialis genericos|le prix du cialis 5 mg|cialis generica deutschland|cialis mail order|no daily cialis|very good site cialis pills|cialis venta diaria|very good site cialis purchase|precios cialis confiables|buy generic super cialis|cialis einnahme antibiotika|comprar cialis valparaiso|cialis india online|5mg cialis online|generic cialis online a href|cialis 5mg tglich|precio cialis en farmaci|5 mg cialis enough|can i make a 20 mg cialis 10|online generic cialis pharmacy|over dose de cialis|cialis online contrareembolso|visit web site natural cialis|the best site cialis sale buy|cialis svizzera ricetta|cialis professional generica|cialis generic 300 pills|cialis 10 mg every 2 days|safe cialis sites|pastilla cialis alcohol|how to get female cialis drug|taking two cialis 5 mg|cialis berlin rezeptfrei|just try online order cialis|cialis 10mg inde canada|cialis generico monterrey|precios de cialis en lbano|cheap cialis online online|canadian price cialis 20mg|pictures of cialis tablets|cialis schweiz online|cialis 20mg efeitos|cialis un descuento de prix|cialis 20 mg billig|cialis kaufen bayern|daily cialis when to take|cialis 10mg canada|preis cialis|we use it cialis100mg|enter site cialis pill|cialis generics24|cialis grammi|il costo di cialis su|cialis woman dosage|cialis pills coupon|dosage rates for cialis|cialis 20 mg cpr4|buy cialis in mamelodi|cialis levitra impotenz|cialis once a day 5 mg|vipps pharmacy cialis|paypal cialis buy|wow buy cheap online cialis|cialis canadian pharmacy|price of cialis philippines|echeck brand cialis|cialis 5mg billiger|cialis equivalent|skip to gay cialis|buy cialis in orlando|2cialis compare levitra|cialis deals plus free pills|costo pastilla cialis mexico|cialis quotidien 5 mg|cialis online drug store|buy 1 cialis pill|cialis 10mg preis|price for cialis 10mg|prix en pharmacie cialis 5mg|cialis 5 mg preis|free samples cialis spain|look there search cialis|cialis en andorra|cialis pills for men find|how to take cialis soft tab|cialis hoher blutdruck|800 mg black cialis|click here cialis cheapest|cialis kautabletten|cialis dose recommeded|cialis for daily use 25 mg|order cialis with mastercard|cialis 80|very cheap cialis soft|canadian cialis uk|achetez cialis femelle|buy generic cialis from canada|cialis dosage increase|differenze cialis viagr|mejor los cialis compran|we recommend dose cialis canadian cialis,cialis canada,cialis,buy cialis,generic cialis online,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis,cialis,buy cialis canadian cialis,cialis canada,cialis,buy cialis,generic cialis online,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis,cialis,buy cialis cialis generika testen|look here cialis discount|socialismo cientfico|cialis wirkungsweise|cialis 100mg for sale in|cialis sales brisbane|tarif cialis en france|uso cialis generic|buycialis|achat cialis avec paypal|canad precio bajo cialis|cialis farmacia acquist|cialis daily uk users group|only now cialis alternatives|precio propecia cialis levitra|acheter cialis au luxembourg|prix de cialis en inde|only now prices online cialis|i use it us cialis pharmacy|wow look it cialis for women|donde comprar cialis 20 mg|cost of generic 5mg cialis|cialis jus|generic cialis online 5 mg|cialis high and blood|cialis es un vasodilatador|cialis daily|generic cialis order online|cialis pills spain|20 mg cialis dosage|cialis 20mg prices|effets secondaire cialis 20|does cialis 10mg does it work|5mg cialis tablets|cialis en mujeres|cialis on no prescription|brand cialis echeck|purchase cialis online no|we recommend buy daily cialis|il cialis opinioni|reasonably priced cialis|cialis lilly preisvergleich|just try order cialis cialis|cialis tablets on line to buy|cialis compr|cialis united health care|cialis prescription uk|brst precios cialis baratos|prix du cialis 20 en pharmacie|gute cialis generika|20 mg cialis side effects|cialis soft generic airmail|cialis i alkohol|cialis buen precio|cialis naturale in farmacia|only here cialis pills|cheap uk cialis|commander cialis achat|cialis barato en el nw uk|cialis caja fuerte barata|cialis generique vidal|generic cialis soft vs|buy cialis cheap by phone|we use it cialis india|take cialis before going out|cialis generique dangereux|cialis erboristeri|caverta cialis cheap|cheap cialis boots tesco|cialis canada pharmacys|cialis generique 20mg rx|cuanto cuesta el cialis|buying cialis in bangkok|cialis generic europe cheap|buy cialis kuching pharmacy|cialis street value|brand cialis from uk|cialis 5 mg foru|cialis ok to take with telynol|price cialis 20 mg|cialis 5 mg vademecu|cialis vs tadalafil cost|generic pills like cialis|buy cialis overnight|wow cialis fast|where to buy cheap 5mg cialis|no prescription cialis generic|cialis long term usage|cialis 10 mg lilly|cialis kaufen aus kanada|generic levitra and cialis|generic 5mg cialis 5mg|buy cialis daily use|price cialis 5mg daily|beda cialis 20mg dengan 80mg|best cialis brand|potenzmittel cialis foru|my wife to cialis by mistake|cialis in frankreich kaufen|cialis soft uk pharmacy|generic cipla cialis|cialis addiction|cialis advertising campaign|muestras libres de cialis|will cialis 5mg|cialis cost in israe|le cialis viagr|cialis online info|venta cialis en espan|buy generic cialis europe|cialis online stores|generic cialis canadian|achat cialis pharmacie en lign|cialis mal di schiena dovut|lowest price on cialis 20 mg|rui cialis dosage|online cialis generico eu|cialis sales 2008|generic cialis samples|canada online super cialis|cialis son generiqu|mejor cialis espana|cialis 5 to buy europe|cialis 5 mlg|try it cialis one a day|cialis logo|cialis no rx|cialis yocora|cialis generisches kanada|brand cialis online shop|cialis marque|acheter cialis mg pills|cialis 20mg for sale|ordine di pillola di cialis|cialis soft australia pharmacy|cialis ohne wirkun|cialis20mggenericcheap|cialis acheter in amsterdam|cialis 5 mg acquisto on line|can you only get cialis|cialis for cheap on line|los cialis compran no herbario|cialis generico en leon gto|donde comprar cialis en espa|cialis 20 effets indesirables|buy generic cialis black|try it inexpensive cialis|cialisprofessional online|cialis soft tab 20 vs 40 mg|foro cialis genericos|le prix du cialis 5 mg|cialis generica deutschland|cialis mail order|no daily cialis|very good site cialis pills|cialis venta diaria|very good site cialis purchase|precios cialis confiables|buy generic super cialis|cialis einnahme antibiotika|comprar cialis valparaiso|cialis india online|5mg cialis online|generic cialis online a href|cialis 5mg tglich|precio cialis en farmaci|5 mg cialis enough|can i make a 20 mg cialis 10|online generic cialis pharmacy|over dose de cialis|cialis online contrareembolso|visit web site natural cialis|the best site cialis sale buy|cialis svizzera ricetta|cialis professional generica|cialis generic 300 pills|cialis 10 mg every 2 days|safe cialis sites|pastilla cialis alcohol|how to get female cialis drug|taking two cialis 5 mg|cialis berlin rezeptfrei|just try online order cialis|cialis 10mg inde canada|cialis generico monterrey|precios de cialis en lbano|cheap cialis online online|canadian price cialis 20mg|pictures of cialis tablets|cialis schweiz online|cialis 20mg efeitos|cialis un descuento de prix|cialis 20 mg billig|cialis kaufen bayern|daily cialis when to take|cialis 10mg canada|preis cialis|we use it cialis100mg|enter site cialis pill|cialis generics24|cialis grammi|il costo di cialis su|cialis woman dosage|cialis pills coupon|dosage rates for cialis|cialis 20 mg cpr4|buy cialis in mamelodi|cialis levitra impotenz|cialis once a day 5 mg|vipps pharmacy cialis|paypal cialis buy|wow buy cheap online cialis|cialis canadian pharmacy|price of cialis philippines|echeck brand cialis|cialis 5mg billiger|cialis equivalent|skip to gay cialis|buy cialis in orlando|2cialis compare levitra|cialis deals plus free pills|costo pastilla cialis mexico|cialis quotidien 5 mg|cialis online drug store|buy 1 cialis pill|cialis 10mg preis|price for cialis 10mg|prix en pharmacie cialis 5mg|cialis 5 mg preis|free samples cialis spain|look there search cialis|cialis en andorra|cialis pills for men find|how to take cialis soft tab|cialis hoher blutdruck|800 mg black cialis|click here cialis cheapest|cialis kautabletten|cialis dose recommeded|cialis for daily use 25 mg|order cialis with mastercard|cialis 80|very cheap cialis soft|canadian cialis uk|achetez cialis femelle|buy generic cialis from canada|cialis dosage increase|differenze cialis viagr|mejor los cialis compran|we recommend dose cialis
Avatar
BrucePhody - 02.03.2018 10:52:31
buy generic levitra uk viagra v levitra levitra discount drugs vardenafil 20mg meds sale levitra
Avatar
OkaImpure - 02.03.2018 11:42:56
[url=http://fumc-midlothian.org/product/cialis-online.php]generic cialis online[/url] cialis canadian cialis online usa[url=http://fumc-midlothian.org/product/generic-cialis.php]buy generic cialis[/url] cialis online overnight when will cialis be generic[url=http://fumc-midlothian.org/product/cialis-price.php]price of cialis[/url] buy cialis online cialis 5mg best price OK’
Avatar
Williamflite - 02.03.2018 12:01:16
can you buy levitra online order levitra online buy levitra vardenafil levitra online pharmacy buy levitra online australia
Avatar
Omserafe - 02.03.2018 13:45:55
Hi! Hi! best place to buy viagra online female viagra pill [url=http://fumc-midlothian.org/product/buy-viagra-online.php]buy viagra online[/url]generic viagra without a doctor prescription natural alternative to viagra [url=http://fumc-midlothian.org/product/generic-viagra-online.php]generic viagra reviews[/url]online doctor prescription for viagra soft tab viagra [url=http://fumc-midlothian.org/product/viagra-without-a-doctor-prescription.php]viagra prescription[/url]OK’
Avatar
ktaletmchb - 02.03.2018 15:28:53
compare cialis viagra levitra order cialis online cialis online overnight shipping cialis pill best place to buy cialis online http://cialisyugs.us
Avatar
BartyFep - 05.07.2018 01:39:50
cialis no longer working http://cialisle.com/ - 5 mg cialis bijsluiter cialis 20 mg cialis online arginina meglio del cialis http://cialisle.com how long does cialis daily use take to work
Avatar
BartyFep - 05.07.2018 14:28:53
cialis einsetzen der wirkung http://cialisle.com/ - brand cialis gia cialis 20mg cialis coupon how to prevent headache from cialis cialis price cialis cilecca
Avatar
BartyFep - 06.07.2018 05:55:38
cialis ed altri http://cialisle.com/ - cialis 5 mg daily why cialis stopped working tadalafil online cialis ok with alcohol buy tadalafil can you take 20mg cialis daily
Avatar
BartyFep - 08.07.2018 09:56:43
imagen cialis http://cialisle.com/ - cheapest cialis online australian online cialis generic cialis differences in viagra cialis and levitra cialis coupon cialis and ulcers
Avatar
BartyFep - 10.07.2018 01:06:02
cialis wirkt kaum http://cialisle.com/ - how does cialis work cialis as needed dosage buy tadalafil is cialis an anti inflammatory generic cialis acheter du cialis Г  paris
Avatar
BartyFep - 10.07.2018 13:35:26
what does cialis should i take http://cialisle.com/ - cialis back pain quelle difference entre viagra cialis cialis pharmacy wirkung cialis alkohol viagra on-line cialis sin disfuncion erectil
Avatar
BartyFep - 11.07.2018 02:04:30
prix cialis 10mg en pharmacie http://cialisle.com/ - cialis pills cialis datum abgelaufen generic-cialis generic cialis new zealand buy cialis cialis en 48h
Avatar
Agustinphist - 11.07.2018 09:46:47
viagra side effects for men heart condition viagra coupons 75% pfizer viagra coupons 2018 viagra generic names when generic viagra will be available in usa viagra side effects for men generic viagra available in usa prices for viagra at walmart what are side effects of viagra for men viagra commercial women stars viagra commercial actress viagra generic 100mg
Avatar
Agustinphist - 11.07.2018 19:29:32
viagra football commercial 2018 youtube release date for generic viagra in the us viagra coupons 75% off viagra commercial model 2018 viagra dosage for men over 70 viagra safe dosage forum walmart cost of generic viagra viagra prices cvs pharmacy viagra prices 2018 compare viagra prices in usa viagra generic name viagra generic 100mg fast shipping
Avatar
BartyFep - 12.07.2018 16:16:10
cialis pharmacology http://cialisle.com/ - how does cialis work generic cialis dose buy cialis como Г© o efeito do cialis buy viagra can cialis tablets be cut
Avatar
BartyFep - 13.07.2018 04:05:04
indigestion cialis http://cialisle.com/ - cialis for sale online how long does cialis really last generic cialis cialis like pills generic cialis cialis 20 dosis
Avatar
Agustinphist - 13.07.2018 20:32:09
generic viagra cost in 2018 viagra side effects mayo viagra generic walmart cost viagra without a doctor prescription mexico viagra side effects in women viagra generic 100mg cost of generic viagra at costco viagra dose instructions generic names for viagra viagra prices at walmart viagra generic availability sildenafil generic for viagra release date
Avatar
Agustinphist - 14.07.2018 15:23:46
viagra generic 100mg compare viagra prices in usa viagra without a doctor prescription safe viagra without a doctor prescription in usa viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription mexico viagra without a doctor prescription viagra dosage for men generic viagra cost cvs printable viagra coupons walmart date viagra goes generic what are generic names for viagra
Avatar
BartyFep - 14.07.2018 20:53:14
less side effects viagra cialis http://cialisle.com/ - cialis manufacturer coupon que especialista receta el viagra buy tadalafil cheapest cialis super active buy tadalafil how do i get prescribed cialis
Avatar
BartyFep - 15.07.2018 08:18:29
cialis use directions http://cialisle.com/ - cheapest cialis online rezepte fГјr cialis http://cialisle.com cialis for daily use online buy cialis online cialis commercial actress
Avatar
BartyFep - 15.07.2018 19:36:36
que diferencia hay entre levitra y cialis http://cialisle.com/ - where to buy cialis levitra vs cialis which is better buy cialis online wie lange dauert die wirkung von cialis buy cialis online cialis daily pill
Avatar
BartyFep - 17.07.2018 03:55:55
acquisto cialis generico line http://cialisle.com/ - cialis logo cialis sipariЕџ hattД± cialis coupon cialis manufacturing company cialis pharmacy cialis 5 mg dosaggio
Avatar
BartyFep - 17.07.2018 15:46:55
cialis tem efeitos colaterais http://cialisle.com/ - no prescription cialis will cialis shrink the prostate generic cialis donde comprar el cialis en mexico buy cialis online cialis kaufen ohne rezept auf rechnung
Önceki Yazılar