Bugün 24.09.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz
Önceki Haber
Sonraki Haber
Kadir Gecesi Kurtuluş Gecesi!
14.08.2012
Ziya Gündüz
Ziya Gündüz

Bu makalemizde, Kur’an ile sabit olan Kadir gecesi üzerinde duracağız. Kadir gecesi neden bu kadar önemli? Diye bir soru sorduğumuzda; alacağımız cevap, hiç şüphesiz insanlığını kurtuluşu için inen Kur’an’ın o gecede inmeye başladığı için olacaktır.

Allah (c.c.) bu hakikati Kur’an’da şöyle açıklamaktadır:

“Doğrusu, Biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir, 97/ 1-2)

Bir gecenin değerli olması için, o gecenin diğer gecelerden farklı olması gerekiyor. O geceyi mübarek kılan Kur’an’ın o gecede inmesidir. İşte Kadir Gecesinin farkı ayet ile perçinlenmiş:

“Bin aydan daha hayırlı”

Allah bir güne değer vermişse o gün bütün insanlık için değerlidir. Allah o günden istifade etmemizi istiyorsa o günden istifade etmeliyiz. Allah’ın haricinde önemli gün ve geceler tayin edecek yoktur. Bunu herkes böyle bilmeli böyle anlamalı.

Bin aydan daha hayırlı bir gece… Kur’an’ın indiği gece… Allah’ın insanlığa Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığıyla mektup gönderdiği gece… Tevhidin şirke galip geldiği gece… Hak ile batılın ayrıldığı gece… Cahiliyye sisteminden medeniyet sistemine geçildiği gece… Mazlumun hakkı zalimden alındığı gece… İnsanlığın kurtulduğu gece…

Kadir Gecesi ile ilgili olarak İmam Kurtubi (r.ha.) “el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an” isimli tefsirinde şöyle diyor:

“ -Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır- buyruğu ile bu gecenin faziletini büyüklüğünü açıklamaktadır. Zamanın fazileti, o zaman içerisinde pek çok faziletli olayların meydana gelmesi sebebiyledir. Bu gecede, benzeri bin ayda bulunmayan pek çok hayır paylaştırılır…”1

Kur’an insanlığın kurtuluşu için gönderilmiştir. Kur’an’a sarılan muhakkak kurtulanlardan olacaktır. Ona arkasını dönen ise, elbette ki pişman olanlardan olacaktır. Kur’an bizi Salih amel işlemeye teşvik eder. Salih amel biz Müslümanlar için vazgeçilmez görevlerdendir. Kadir gecesinde yapılan Salih amel elbette ki diğer gecelerden farklı olacaktır. Çünkü Allah onu bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtmiştir.

Yine Kurtubi tefsirinde şöyle söylemektedir:

“Müfessirlerin birçoğu da şöyle demiştir: Yani bu gecede yapılan amel, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılacak amelden daha hayırlıdır.” 2

Evet, Kadir gecesinin Ramazanın içerisinde olmasından dolayı Ramazan ayına aynı zamanda Kur’ân ayı denilmiştir. Kur’an bizim için bir hayat rehberidir. Biz inanlar hayatımızı Kur’an’ göre tanzim ederiz. Unutmayalım ki, hayatımızda Kur’an yoksa o hayat kandil olmaz. Yani deyim yerindeyse aydınlık olmaz. Tam aksine karanlık olur. Dolaysıyla hayatımızın sönmeyen bir ebedi kandil olmasını istiyorsak; Kur’an’ın bizim için bir hayat sigortası olduğunu söyleyebiliriz.

Konumuzla ilgili olarak, Yazar Hekimoğlu İsmail “Kadir Gecesi’nde inen Kur’an-ı Kerim” başlıklı makalesinde şunları söylemektedir:
“Kâinat kitabının tercümesi Kur’an’dır. Kur’an’daki hakikatleri de tabiat kitabı açıklar. Fizik, tıp, astronomi gibi ilimler, Şeriat-ı garra’yı anlatır.
Kur’an, Allah’ın kelâmıdır. Kur’an okuyan Allah’ın sözünü tekrar ediyor. Allah Kur’an’la bize bunu nasip ediyor. Kur’an Allah’ın makamından bizim evlere geliyor.
Lamba dış dünyamızı aydınlatır. Kur’an nuru iç dünyamızı aydınlatır, hakla batılı gösterir.
Kur’an insanların terbiyecisidir. Bizi Kur’an terbiye etmiş ki alkollü içki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz, haram daireden uzak durup helal dairede yaşıyoruz.
Kur’an’daki deliller sarsılmayan, yanlışı olmayan hükümlerdir. Hikmet, zamanla esasları değişmeyen hükümler demektir. Her daim faydalıdır. Bütün insanlar için değişmez, faydalı kaideler Kur’an’dadır.
Bir insandan, insanlık adına ne bekleniyor, bütün o beklenenler Kur’an’dadır.
İnsan beyninden sonsuz fikir çıkar. Her kafadan bir ses çıkıyor diyorlar ya, o seslerin hangisi doğru, Kur’an gösterir.
İnsanın manevî ihtiyaçlarını karşılayacak bir sığınaktır Kur’an.
Kur’an’ın en büyük özelliği ona tâbi olanların hayatını kötülükten iyiliğe doğru götürmesidir.
Kur’an, insanların hayatını bütünüyle değiştirmiş ve değiştirmeye devam ediyor. Milletlerin, devletlerin hayatı Kur’an’la değişmiştir. Kur’an öyle bir bahçedir ki herkes elinin yetiştiği kadar meyve toplayabilir.”3
Bu geceyi Kur’an ile değerlendirmemizde ve hayatımızın tamamında, “Kur’an ve Sünnet” çerçevesinde yaşamaya gayret etmemizde fayda vardır. Şunu unutmayalım ki, Allah biz kulları için yollar göstermektedir. Allah (c.c.) bize kolaylık diler zorluk dilemez. Bizim Kur’an’a ihtiyacımız var. Kur’an’ın asla bize ihtiyacı yoktur.
Kadir Gecesi, insanlığın kurtuluş gecesidir. Bu vesileyle her günümüzü Kur’an ve Sünnet bilinciyle inşa etme duasıyla…

---

Dipnot
1- el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an, cilt 19 shf, 235
2- el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an, cilt 19 shf, 235

3- Zaman Gazetesi 14 Ekim 2006

 

YORUMLAR


Captcha image
Avatar
dgrchick - 08.08.2018 15:46:15
http://www.sqlhzx.com/home.php?mod=space&uid=44891 http://taobuyshop.com/home.php?mod=space&uid=2063 http://shanxisheng.news/home.php?mod=space&uid=48346 http://vduplo.ru/user/Gearmof/ http://zhizhengedu.com/bbs/home.php?mod=space&uid=529418 http://mmmrxh.com/home.php?mod=space&uid=28583 http://www.randy-harrison.it/gallery/profile.php?uid=6540 http://teykovo-online.ru/users/dgremona http://bbs.mumayi.net/space-uid-5826329.html http://opencbc.com/home.php?mod=space&uid=254297 bc0719ck
Avatar
Jeremysig - 21.08.2018 10:27:30
Buy Oral Steroids Uk Online To help you reduce your co2 footprint as well as save plenty of money on petrol to your car, take into account examining some great benefits of the electric car. Electric powered vehicles can be enjoyable to operate and are normally eco friendly. Most are quite expensive at this time, however are starting to be more reasonably priced as modern technology increases. T-Shirts With Print Utilize your iphone 4 to stream movies in your tv. There are several approaches to supply videos. The majority of them are costly. In the event you already personal an apple iphone, it is possible to sync it in your television. With your phone, you can then stream motion pictures or shows on the web, straight to your television. Anadrol Resultados A fantastic hint to take into account when gardening is that you have to maintain your garden compost stack relatively wet. This is important to maintain along with since with the best moisture conditions you may enable all the materials to interrupt lower swiftly and in addition keep it from smelling awful. Comprar-Primobolan-Depot
Avatar
Davidurilm - 21.08.2018 10:31:49
Nandrolone-Cycle Protect against ants from penetrating your pet's meals container by adding the bowl inside a superficial recipe water. Ants will not likely undergo drinking water and may transform away once they come across it. Keep your food items bowl away from the wall surface and so the ants will never get another way to get into it. Hormona-Crecimiento-Comprar In no way shop your iPad with a dead battery. Keeping the device with a battery pack that is totally drained can fundamentally get rid of the battery pack making the product ineffective until that battery is replaced. Store your device with no less than a little fee, and be certain that to demand your battery just before it can be totally exhausted. Masteron Preço Paraguai What age we look typically offers quite a bit with regards to how the outer skin appearance. Should it be wrinkled, has light brown areas, does not have a good radiance--it demonstrates aging. However nowadays there are several nutrients and creams accessible to relieve these situations and make the outer skin healthful and our appearance younger. Dress Lipsy
Avatar
Stanleymes - 21.08.2018 11:05:22
Masteron-Ervaring Use a snappy and descriptive name. As well as being the first impact possible viewers get of your respective video, your name can attract internet traffic naturally. Search phrases inside the title of your own online video are seen by search engines like yahoo and may support get the internet site rating greater. Make certain your title is simple, descriptive, and features an impact. Sustanon-Belgie Little bugs and other sorts of insects enjoy clutter. It provides them a great deal of shelter and locations to hide. Once you minimize the amount of clutter in and close to your home, you will be reducing the habitat for these pests. Take away outdated outfits, guides, cases, and other clutter from close to your house to lower your odds of an invasion. Drostanolone-Enanthate-Melting-Point When flossing, gently slip the floss down and up the edges of BOTH tooth. Also, fall it under the gum area and slip it backwards and forwards to remove out any gunk. There are brushes you should use which move between your the teeth and get rid of something left behind if floss doesn't execute a adequate job. Igf 1 Analyse
Avatar
HerbertVaxia - 16.09.2018 15:20:04
Kigtropin Nedir To control your professional real estate building smartly, make sure the residence will not encounter a very high degree of vacancies and it will be possible to control your cash flow effectively. For those who have lots of tenants from the creating, it's a smart idea to write the leases in such a manner that they will not all expire right away. If all the leases manage out as well, you could find your self with the vacant building! Anavar Uk By simply following the following tips, you should be able to make your marketing with video efforts successful. Video marketing is an effective strategy to much better talk some great benefits of your organization. People are visual wildlife and reply to issues they may see. So, try these pointers and find out your organization grow.Using E-mail Marketing To Enhance Business Buy Primobolan Injection Lots of people have pest control troubles and do not know where to start. In case you have tried eliminating the insects yourself and are not able to eliminate them, try out employing a skilled to eradicate them for you personally. Several unwanted pests carry diseases which can be unhealthy for yourself and your family, so protect them by using the services of a third party business to control this concern for yourself. Masteron Reddit Steroids
Avatar
Joshuafliva - 16.09.2018 15:20:41
Sustanon 250 Y Winstrol Oral If you feel as if you could shed some weight, then go on a diet. This is a identified simple fact that the greater in good shape you are, the unlikely you might be to suffer from nervousness relevant problems. So make an attempt to lose several excess weight because you can aid get rid of some anxiety similar to this. Winstrol 10mg Tablets Dosage Nervousness is one thing the majority of people deal with at some point or another. Whether it is community talking, a job interview or another high pressure occasion, many of us experience fear. Even so, genuine anxiety troubles remain and affect a person's capability to are living a regular lifestyle. If the looks like you, continue reading for guidance on experiencing and handling anxiousness. Testosterone Enanthate Water Retention Include a cooking spruce known as turmeric to the food as often as you possibly can. Turmeric, which is commonly seen in Native indian curries, has contra--inflamed components and studies have shown that it is efficient at lowering discomfort and stiffness in joint disease patients. Best of all, it is actually comparatively bland and can be included effortlessly to various dishes. For optimum results, consume it with black pepper. Igtropin Igf-1
Avatar
Brianmodia - 16.09.2018 15:21:10
Proviron Reddit Make time to work out no less than 3 times each week. In case you are only starting out, you ought to restriction you to ultimately 3 times, but when your muscle tissues be a little more conditioned, you need to reach the gym more often than that. As you become more knowledgeable, you can boost your workouts to become more often than once daily, many times weekly. Anavar Before Workout Stay away from resting on a mattress which you sink into or maybe slanted. This will cause your whole body being at an direction, which could set pressure on the oxygen passages during the night time. Search for a bed mattress that is parallel to the ground to be able to breathe effectively with out loud snoring. Igf-1 Donde Comprar Investing can be a far better concept than amassing business qualities. Generating a good investment will lead to earnings or revenue. Should you buy a property that does not make profit or revenue then you built up a house. Testosterone Enanthate 10 Week Cycle