Bugün 19.07.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz
Önceki Haber
Sonraki Haber
Kadir Gecesi Kurtuluş Gecesi!
14.08.2012
Ziya Gündüz
Ziya Gündüz

Bu makalemizde, Kur’an ile sabit olan Kadir gecesi üzerinde duracağız. Kadir gecesi neden bu kadar önemli? Diye bir soru sorduğumuzda; alacağımız cevap, hiç şüphesiz insanlığını kurtuluşu için inen Kur’an’ın o gecede inmeye başladığı için olacaktır.

Allah (c.c.) bu hakikati Kur’an’da şöyle açıklamaktadır:

“Doğrusu, Biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir, 97/ 1-2)

Bir gecenin değerli olması için, o gecenin diğer gecelerden farklı olması gerekiyor. O geceyi mübarek kılan Kur’an’ın o gecede inmesidir. İşte Kadir Gecesinin farkı ayet ile perçinlenmiş:

“Bin aydan daha hayırlı”

Allah bir güne değer vermişse o gün bütün insanlık için değerlidir. Allah o günden istifade etmemizi istiyorsa o günden istifade etmeliyiz. Allah’ın haricinde önemli gün ve geceler tayin edecek yoktur. Bunu herkes böyle bilmeli böyle anlamalı.

Bin aydan daha hayırlı bir gece… Kur’an’ın indiği gece… Allah’ın insanlığa Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığıyla mektup gönderdiği gece… Tevhidin şirke galip geldiği gece… Hak ile batılın ayrıldığı gece… Cahiliyye sisteminden medeniyet sistemine geçildiği gece… Mazlumun hakkı zalimden alındığı gece… İnsanlığın kurtulduğu gece…

Kadir Gecesi ile ilgili olarak İmam Kurtubi (r.ha.) “el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an” isimli tefsirinde şöyle diyor:

“ -Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır- buyruğu ile bu gecenin faziletini büyüklüğünü açıklamaktadır. Zamanın fazileti, o zaman içerisinde pek çok faziletli olayların meydana gelmesi sebebiyledir. Bu gecede, benzeri bin ayda bulunmayan pek çok hayır paylaştırılır…”1

Kur’an insanlığın kurtuluşu için gönderilmiştir. Kur’an’a sarılan muhakkak kurtulanlardan olacaktır. Ona arkasını dönen ise, elbette ki pişman olanlardan olacaktır. Kur’an bizi Salih amel işlemeye teşvik eder. Salih amel biz Müslümanlar için vazgeçilmez görevlerdendir. Kadir gecesinde yapılan Salih amel elbette ki diğer gecelerden farklı olacaktır. Çünkü Allah onu bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtmiştir.

Yine Kurtubi tefsirinde şöyle söylemektedir:

“Müfessirlerin birçoğu da şöyle demiştir: Yani bu gecede yapılan amel, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılacak amelden daha hayırlıdır.” 2

Evet, Kadir gecesinin Ramazanın içerisinde olmasından dolayı Ramazan ayına aynı zamanda Kur’ân ayı denilmiştir. Kur’an bizim için bir hayat rehberidir. Biz inanlar hayatımızı Kur’an’ göre tanzim ederiz. Unutmayalım ki, hayatımızda Kur’an yoksa o hayat kandil olmaz. Yani deyim yerindeyse aydınlık olmaz. Tam aksine karanlık olur. Dolaysıyla hayatımızın sönmeyen bir ebedi kandil olmasını istiyorsak; Kur’an’ın bizim için bir hayat sigortası olduğunu söyleyebiliriz.

Konumuzla ilgili olarak, Yazar Hekimoğlu İsmail “Kadir Gecesi’nde inen Kur’an-ı Kerim” başlıklı makalesinde şunları söylemektedir:
“Kâinat kitabının tercümesi Kur’an’dır. Kur’an’daki hakikatleri de tabiat kitabı açıklar. Fizik, tıp, astronomi gibi ilimler, Şeriat-ı garra’yı anlatır.
Kur’an, Allah’ın kelâmıdır. Kur’an okuyan Allah’ın sözünü tekrar ediyor. Allah Kur’an’la bize bunu nasip ediyor. Kur’an Allah’ın makamından bizim evlere geliyor.
Lamba dış dünyamızı aydınlatır. Kur’an nuru iç dünyamızı aydınlatır, hakla batılı gösterir.
Kur’an insanların terbiyecisidir. Bizi Kur’an terbiye etmiş ki alkollü içki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz, haram daireden uzak durup helal dairede yaşıyoruz.
Kur’an’daki deliller sarsılmayan, yanlışı olmayan hükümlerdir. Hikmet, zamanla esasları değişmeyen hükümler demektir. Her daim faydalıdır. Bütün insanlar için değişmez, faydalı kaideler Kur’an’dadır.
Bir insandan, insanlık adına ne bekleniyor, bütün o beklenenler Kur’an’dadır.
İnsan beyninden sonsuz fikir çıkar. Her kafadan bir ses çıkıyor diyorlar ya, o seslerin hangisi doğru, Kur’an gösterir.
İnsanın manevî ihtiyaçlarını karşılayacak bir sığınaktır Kur’an.
Kur’an’ın en büyük özelliği ona tâbi olanların hayatını kötülükten iyiliğe doğru götürmesidir.
Kur’an, insanların hayatını bütünüyle değiştirmiş ve değiştirmeye devam ediyor. Milletlerin, devletlerin hayatı Kur’an’la değişmiştir. Kur’an öyle bir bahçedir ki herkes elinin yetiştiği kadar meyve toplayabilir.”3
Bu geceyi Kur’an ile değerlendirmemizde ve hayatımızın tamamında, “Kur’an ve Sünnet” çerçevesinde yaşamaya gayret etmemizde fayda vardır. Şunu unutmayalım ki, Allah biz kulları için yollar göstermektedir. Allah (c.c.) bize kolaylık diler zorluk dilemez. Bizim Kur’an’a ihtiyacımız var. Kur’an’ın asla bize ihtiyacı yoktur.
Kadir Gecesi, insanlığın kurtuluş gecesidir. Bu vesileyle her günümüzü Kur’an ve Sünnet bilinciyle inşa etme duasıyla…

---

Dipnot
1- el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an, cilt 19 shf, 235
2- el-Camiu li Ahkami’l-Kur'an, cilt 19 shf, 235

3- Zaman Gazetesi 14 Ekim 2006

 

YORUMLAR


Captcha image