Bugün 22.09.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz
Önceki Haber
Sonraki Haber
Suyunuz Yerin Dibine Göçüverecek Olsa…
25.05.2012
Fuat Türker
Fuat Türker

Allah’ın kadrini takdir edemeyen insanların ortak noktası, sunulan güzellik ve nimetlerin gerçekte Allah’ın tecellileri olduğunun ve Allah’ın bunları dilediği kişiye bahşettiğinin bilincinde olmamaları. Bu kişiler bencil tutkuları yüzünden, güzelliklere yalnızca kendileri sahip olma arzusu duyarlar. Elde edemediklerinde de sıkıntı hisseder, strese girerler. Arzu ettikleri şeye bir başkası sahip olduğunda ise kıskanır, haset ederler.

Söz konusu kimseler çevrelerindeki güzellikleri de gereği gibi takdir edemezler. Gördükleri ve sahip oldukları nimet ve güzellikler için Allah’a şükretmez, hep daha iyisini daha güzelini ister, tevekkülsüz ve tahammülsüz olurlar. Kendilerinden daha güzel, daha zengin, daha iyi bir iş ya da kariyer sahibi, daha tanınan ya da daha saygın olan birini gördüklerinde müthiş rahatsız olurlar.

Kısaca tanımladığım bu ruh haline sahip insan, nerede yaşarsa yaşasın mutlu olamaz. Haz alamamak bir yana, her güzellik ruhuna azap olur, işkence olur.

Mutluluğu Kur'an ahlakı dışında arayan kişi kendince tekdüze hayatına renk katmaya çalışır; gezer, dolaşır, tatile çıkar. Ancak denediği her şeyin sonunda yine mutsuzdur, huzursuzluk içindedir. En eğlendiğini zannettiği anda bile gerçekte içi bunalır. Bilmez ki asıl lezzet imandadır, Allah'ın beğendiği ahlâkı yaşamaktadır. Yaptığı diğer her şey yalnızca birer seraptır:

"İnkar edenler ise; onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer; susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah’ı bulur. (Allah da) Onun hesabını tam olarak verir. Allah, hesabı çok seri görendir. " (Nur Suresi, 39)

Allah Tüm Kuvvet ve Kudret Sahiplerinin Üzerinde Olandır

Sorunların çözümünün ya da bir zararı önlemenin tek yolunun üstün güç sahibi olan Allah'a dayandığını kavramak ve yalnızca O'na sığınmak, insana müthiş güven verir.

"Ol" emriyle tüm kâinatı yoktan var eden, insanı bir damla sudan yaratan Rabb'imiz dışında sığınılacak hiç kimse ve hiçbir makam yoktur. Allah dışında yardım umut edilenlerin, kendilerine bile yardıma güçleri yetmez. İsteyen de istenen de acizdir. Kur'an'ın da haber verdiği gibi:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi, 73)

Rabb’imiz yukarıdaki ayette olduğu gibi bir sineği dahi örnek vermekten çekinmez. İnkâr edenler verilen örneklerle neyin amaçlandığını düşünedursun, iman edenler örneklerin detaylarını keşfetmeye, dolayısıyla Allah’ı gereği gibi takdir etmeye çalışır, vesile ararlar. Örneğin birçok canlı, bedeninde üretip salgıladığı kimyasal maddeyi kimi zaman saldırıda, kimi zaman da korunmada kullanır. Akıl ve şuur sahibi olmayan bir canlının, bu salgıları üretmesi, bunların ne işe yaradığını ve ne zaman kullanacağını bilmesi, dahası bu canlı türünün bütün üyelerinin bu bilgiye sahip olması, Allah’ın benzersiz yaratmasıdır.

Bediüzzaman’ın 28. Lem’a’da sinekler hakkındaki, “Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları (temizlik görevlisi), hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir (çokluğudur). Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir (çoğaltılır)” ifadesi bu benzersiz yaratmaya dikkat çeker.

Allah, tüm güzellik ve nimetleri sürekli olarak yaratır ve her birinde gücünün kanıtları olan muhteşem detaylar var eder. Her şeyi, dilediği gibi takdir eder, O'nun dilediği gibi yaratmaya gücü yeter. Allah’ın kelimeleri asla tükenmez. Genelleme yaparak dahi sayamayacağımız tüm bu nimetleri, dilediği anda da giderip yok edebilir.

Yüce Allah’ın tüm bu güzellikleri yaratmasındaki hikmetlerden biri, düşündürmektir. Dünyada Allah'ın dilemesiyle varız, Allah'ın dilemesiyle yaşıyoruz ve yine O’nun dilemesiyle ahiretteki sonsuz yaşamımıza devam edeceğiz.

Bizlere düşen, karşılıksız sunulan bu nimetlere ve güzelliklere şükretmek, Allah'ın gücü karşısındaki aczimizi, O’na muhtaç olduğumuzu bilmek ve yalnızca O'na yönelmektir. İman eden insan cesurdur, güç ehlidir; üstün, kuvvetli, güçlü ve şerefli olan Rabb'i karşısındaki aczini bildiği için üstündür.

Bizler Allah'a döndürülecek olan varlıklarız. Dünyada yapıp ettiklerimizden ve Allah’ın sonsuz rahmetiyle bahşettiği tükenmeyen nimetleri nasıl kullandığımızdan sorgulanacağız. Zamanı “öldürmek”, sahip olunan ilmi insanlarla paylaşmamak, Allah’ın emanet olarak verdiği bedene fiili dua anlamında iyi bakmamak, çocuklarımızı Allah’tan ve imandan uzak yetiştirmek gibi Allah’ın bahşettiği her nimetin, O'nun rızası dışında gereksiz yere harcanması israftır. Allah, israf ederek saçıp-savuranların, Rabb’ine karşı nankör olan şeytanın kardeşleri olduklarını haber verir. Bu asla unutmamamız gereken önemli bir gerçektir…

Bediüzzaman, Allah'ın sunduğu nimetlerin israf edilmeden, veriliş amacı bilinerek tüketildiğinde bereketin, şükrün, lezzetin artacağını ve insanın sağlıklı kılınabileceğini ifade eder:

“Evet iktisat hem bir şükr-ü manevi, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat-i bir sürette sebeb-i bereket (bereket sebebi), hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat (sağlık sebebi), hem manevi dilencilik zilletinden (aşağılıktan) kurtaracak bir sebeb-i izzet (izzet sebebi), hem ni'met içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren (göründüğü gibi) lezzetsiz görünen ni'metlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkur (zikredilen) hikmetlere muhalif (karşı-ters) olduğundan, vahim neticeleri (sonuçları) vardır." (Risale-i Nur Külliyatı, 19. Lema)

Sevdiğini sevmediğini ayırt etmeyerek sayısız nimetlere kavuşturan Allah, lütfettiği nimetleri önemsemeyen, düşüncesizce israf eden, kendince küçümseyen, şükretmeyip nankörlük eden kişileri, hayatın kaynağı olan suyu ellerinden almakla tehdit eder. Allah bu nimetleri ortadan kaldırsa, bunları tekrar getirecek hiçbir güç yoktur.

"… Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir? (Mülk Suresi, 30)

YORUMLAR


Captcha image
Avatar
Barrybaisp - 02.03.2018 02:15:53
can you buy generic cialis usa buy cialis cialis online cheap from canada online cialis cheap cialis usa cialis generic cheap cialis canada online buy generic cialis online cheapest price for cialis
Avatar
Alicekit - 02.03.2018 07:58:24
cassino pogo casino slots free online casino casino games real money
Avatar
Williamflite - 02.03.2018 09:13:16
can you buy levitra walmart levitra pill buy levitra vardenafil levitra 10mg cheap levitra online no prescription
Avatar
BrucePhody - 02.03.2018 11:43:25
order levitra professional oo levitra vs viagra buy levitra in london generic levitra order levitra online canada
Avatar
Jeremysig - 21.08.2018 12:05:53
Turinabol-Half-Life A great hint for the painful hemorrhoids is to try using a natural way to get rid of them such as garlic herb. Garlic cloves has wonderful benefits for you such as taking care of hemorrhoids. Garlic clove can have a positive impact no matter if you practice it orally or if you put it in straight exposure to the affected region. Comprar Winstrol Curitiba Keep your method to obtain determination in a spot which makes it most reliable. As an example, if you're trying to match a brand new dress or the denim jeans you wore in high school graduation, dangle the clothing inside your home. This may serve as a memory of the long term aim every time you're thinking of being unfaithful in your diet regime. Testosterona Comprar Farmacia Among the finest approaches to get far better photos is usually to expert the visibility degrees and settings of your camera. Modern cameras have a wide range of pre-programmed exposures and picture settings which can be specificity built to get photos in various situations. Figure out how to use those first and then job your way into figuring out how to handle guide exposures. Anabolic-Steroids-Injection-Price
Avatar
Davidurilm - 21.08.2018 12:08:50
Tren 100 Do you know more details on espresso now than before you decide to read through this report. Ideally, you will be now a lot more willing to go and buy that after that glass of joe. No matter if you make it yourself or obtain that specific mug from the organization, you're likely to appreciate that new flavored merge.Secrets To The Commercial Real-estate Trade Sweaters Vest Tend not to discount the advantages of guidance when confronted with arthritis. In seeking counseling or assist from teams you simply will not only discover ways to enhance your contemplating and dealing strategies. Additionally, you will develop your understanding basic of real information from other people who happen to be handling their problem or from experts who might help reduce the stress and anxiety that go along with this issue. Tops Next A fantastic self-help hint is usually to not misuse alcoholic beverages, particularly if you're consuming any medications. Liquor is a depressant and may interrupt the impact for any prescription drugs you're taking. If you're getting an antidepressant, alcohol consumption will result in an undesirable response, causing you to be much more frustrated. Hygetropin
Avatar
Michaelwar - 21.08.2018 12:30:43
Oxymetholone La Pharma To guarantee your boasts will be addressed easily, opt for best rated insurance providers only. Unidentified insurance providers may offer significantly lower rates and might appear to be the best value in the short term, but if they try to avoid paying your boasts, they may set you back in the end. Study insurance providers and ensure to select one with a decent report. Timberland Shoes New A fantastic idea to keep in mind if you like making gourmet coffee is to successfully nice and clean your kitchen devices every now and then. If you don't clean your gourmet coffee pot often, it won't require much time for your debris to formulate and you'll in the near future commence to notice an incredibly bitter preference along with your espresso. Primobolan To create finding your discount coupons much easier, try out selecting them from a similar attribute. For example, you might organize them by brand, by merchandise kind, by expiration date, etc. There are plenty of methods for you to maintain every little thing jointly so that you can very easily see and employ these to improve your cost savings. Equipoise-Meaning
Avatar
Stanleymes - 21.08.2018 12:43:37
Deca Durabolin Apotheek To be profitable in developing a home-based business it is actually essential that you search for a item you could be associated with 100%. It is vital that you might be in agreement with all the company's ideals and guidelines. It is extremely difficult to promote a product or service that you do not rely on. Winstrol Only Cycle A fantastic personalized financing hint is usually to always be looking to find the best offers when you're shopping. It's irrational to decide to buy anything at all with out trying to find it cheaper in other places. By shopping around, it is possible to generally find a better bargain than choosing the first solution. Deca-Durabolin-Pharmacie-France To obtain a bad remark taken off your credit score, you can also contact the originator of that particular comment straight. This offers you an opportunity to negotiate using the originator and are available into a undermine. If you both go to an understanding to get rid of the unfavorable review less than particular terminology, be sure to have that in writing. Occasionally that may be a much more successful approach to fix the bad piece. Oximetolona Preço
Avatar
HerbertVaxia - 16.09.2018 17:01:21
Dianabol Cycle Length When planning your camping outdoors journey, don't overlook to bring along the sun screen lotion. Because you are not around the seashore doesn't suggest that you don't need to have defense against the sun's getting rid of sun rays. An activity sun block can be quite a wise decision if you may be doing intense physical activities during your journey. Anadrol Uk An effective taking photos tip is to realize that you're not always in charge. Attempting to be in charge of almost everything can be very frustrating, particularly if there are actually factors included that happen to be simply from the manage. Try to just unwind and enjoy the act of consuming photos. Trend Rx 100 The scene portrayed in the beginning from the report is only one example of how unforeseen lifestyle may be. Since you now know how important home owner's insurance plans are, use the ideas in this article to be informed about this type of insurance policy. The more information you possess, the more guarded you will end up.Locate Accomplishment By way of Writing a blog By Looking At This Write-up Oral Steroids Vs Injection
Avatar
Joshuafliva - 16.09.2018 17:01:22
Primobolan Nova Labs Attempt to develop a loyal following. You don't would like reader's bowing downward within your presence, needless to say, you simply want them to return for your weblog every single day. Those are the sort of visitors than will help you attain your desired goals. They naturally respect you and also, therefore, your tips will hold plenty of body weight. Testosterone Enanthate Meditech Price You don't want to use everything that much water when cooking noodles. Your noodles will not must swim. Add adequate normal water to the spaghetti to swell up, nevertheless it usually takes much longer to give a big container of water to boil than it will for 1 / 2 of that quantity, and your spaghetti will still be smooth and pliable when you're carried out. Injectable Steroids For Joints Are living below your indicates. Most Americans reside paycheck to income. This occurs, since our company is shelling out as much as our company is earning or sometimes, a lot more. It is possible to crack this period by leaving your self a lot of room with your regular monthly budget. In the event you only require a smaller sized percentage of your earnings to spend your cost of living, you will have much more leftover to save or to cover unanticipated things that appear. Steroids Uk Legal
Avatar
Brianmodia - 16.09.2018 17:03:57
Dianabol Over 40 To get the most from your juices it really is very good to obtain the appropriate juice extractor. Some liquid extractors create undesirable heating throughout the procedure and have a tendency to offer problems for the fragile framework in the fruit juice. This eliminates the nutrients that are from the juice. Equipoise Mobile If allergic reactions are causing your nostrils to drip constantly, you could experience chafing, swelling and tenderness about your nostrils. Using pieces of paper muscle tissues to stop drips will make this disorder even worse. Alternatively, discretely dab at your nose area by using a 100 % cotton towel or handkerchief or use Vaseline to the nostrils to protect the skin. Usain Bolt 200m Final Many women will postpone obtaining a mammogram because they are afraid of the outcome. It really is alarming pondering that you may be identified as having cancers but it is much more terrifying not to get the evaluating accomplished. The earlier you capture it the more effective your odds of defeating it! Testosteron Mangel
Önceki Yazılar