31.12.2014 18:31:13
Yazdır
İhtilaflar Vahdet'e Engel Değildir!

İhtilaf Fıtrattandır

Önderimiz Rasulullah Muhammed (s.a.s.)’in hayatından günümüze kadar Müslümanlar arasında ihtilâf meselesi her daim gündeme gelmiştir.  Müslümanlar arasında ihtilâflı konuların olması doğaldır.  Çünkü Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Rabbin dileseydi, kesinlikle bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Oysa ihtilâf edip duracaklardır.” (Hud, 11/118)

Fer’î meseleler konusunda ihtilâf olabilir. İhtilâf fıtrattandır. Müslümanlar arasında ihtilâflı konuların olması, İslâm’ın zenginliğinin bir yansımasıdır.  İhtilâflar çatışmaya, ayrılığa dönüşmediği müddetçe rahmettir. Bu rahmetten istifade etmek, büyük bir nimettir! Bu rahmetin farkında olmak, şuurlu olmayı gerektirir…

Caiz Olmayan İhtilaflara Dikkat

İslâm’da câiz olan ihtilâf var. Birde câiz olmayan ihtilâf var.   Câiz olan ihtilâflar konusunda bir sorun yok. Yalnız câiz olmayan konular hakkında ihtilâf etmek, İslam Ümmeti için ateşten bir gömlektir.  Dolaysıyla caiz olmayan ihtilâfların gündeme gelmesi, Müslümanların birlik ve beraberliklerine zarar verir. İslâm düşmanları, Müslümanların vahdetini bozmak adına,  sürekli ihtilâf edilmemesi gereken meseleleri, birilerinin üzerinden Müslümanların gündemine getirerek, Müslümanların ilerleyişini yükselişini durdurmak istiyorlar. Çünkü câiz olmayan ihtilâflar konusunda sürekli durmak, İslam Ümmetinin vahdeti oluşturması açısından büyük bir engeldir.

İhtilafın Azaba Dönüşmemesi Gerekiyor

Türkiye’de ise, bu ahlaklı, faydalı tartışma konusunu görmek oldukça zor… Bazı şahsiyetlerin, TV ekranlarındaki tartışmalarına şahid oluyoruz. Bu tartışmaların ahlâk sınırlarını aştığını görmekteyiz.  TV ekranlarında veya yazılı basında birbirlerine reddiyeler yazanların, bir süre sonra birbirlerine akla hayale gelmeyecek, hakaretler yaptığını hep birlikte okuyor ve görüyoruz.

İslâm medeniyetinin mensupları olan bizlerin, tartışmalarının ahlâk sınırlarını aşması, bizim açımızdan çok büyük bir kayıptır.  İhtilâf konusunda âlimler, onun bir rahmet olduğunu hatırlatmışlardır. Bu rahmetin azaba dönüşmemesi adına herkes üzerine düşeni yapmalıdır. İhtilâf konularında olabildiğince hassa olmak zorundayız.  

 

Dergi hakkında detaylı bilgi için: www.vuslatdergisi.com 0216 612 78 22

 

 

http://epruli.com/guncel/ihtilaflar-vahdete-engel-degildir-19734.html